Powrót

zieleniec rosswiese

Zieleniec(Rosswiese)

Miejscowość założona została w 1773 roku z inicjatywy urzędnika królewskiego Meyera z Anhalt, który osadził tutaj 20 rodzin kolonistów. W rok później miejscowość znalazła się w posiadaniu Friedricha Balthasara Schönberg von Brenkenhof. Nowy właściciel wybudował na tzw. Końskiej Łące folwark z dwukondygnacyjnym, ryglowym dworem. W sąsiedztwie zabudowy założono ogród dworski. Po 1780 roku majątek wydzierżawiono Strauchowi, a w 1784 roku znalazł się w posiadaniu króla Wilhelma II. W 1787 roku monarcha nadał miejscowość swojej córce hrabinie Lichtenau. Po 1797 roku majątek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Od 1840 roku był w posiadaniu Ludwika Boasa, przedstawiciela żydowskiej rodziny z Gorzowa. Po nim nastała rodzina Liebermann. W 1930 roku przeprowadzono parcelację gruntów, a uzyskane tą drogą środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na rozbudowę tutejszego kościoła. Miejscowość włączona została w granice administracyjne miasta w 1961 roku. Pałac został wybudowany w stylu neobarokowym w 1878 roku przez właścicieli majątku, rodzinę Liebermann. Budynek zlokalizowany jest w obrębie założenia rezydencjonalno-folwarcznego, po jego południowej stronie. Jest to budowla dwukondygnacyjna, założona na planie wielobocznym, nakryta dachem mansardowym z wystawkami. W sposób reprezentacyjny ukształtowano wejście w elewacji południowej, ujęte pilastrami. Wewnątrz zachowały się elementy pierwotnego wystroju w postaci reprezentacyjnej klatki schodowej i dekoracyjnych stiuków. Obecnie w budynku mieści się szkoła ogrodnicza. Rezydencja powiązana jest z interesującym założeniem parkowym, rozplanowanym w charakterze naturalistyczno-krajobrazowym z trzema stawami.

Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów Zieleniec Rosswiese pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie