Powrót

willa carla bahra

Willa Carla Bahra

Do najcenniejszych realizacji architektonicznych należy secesyjna willa Carla Bahra, obecnie Pałac Ślubów, usytuowana przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Budowla została zaprojektowana przez berlińskiego architekta Karla Edouarda Bangerta i zrealizowana w 1903 roku. Budynek posiada zróżnicowaną, wieloelementową bryłę, nakrytą różnymi typami dachów z licznymi wystawkami i wieżyczkami. Willa jest budynkiem murowanym, parterowym i partiami piętrowym, z trzyosiowym gankiem w elewacji frontowej, zwieńczonym dekoracyjnym, łamanym szczytem, w którego polu umieszczone jest duże okno witrażowe, zamknięte odcinkiem łuku. Elewacje kształtowane są indywidualnie, arytmicznie i asymetrycznie z ryzalitami, urozmaicone oknami z opaskami i blendami. W elewacji zachodniej umieszczony jest taras. Pomieszczenia willi zgrupowane są wokół dwukondygnacyjnego hallu z reprezentacyjną klatką schodową. Wnętrza w większości zatraciły swój pierwotny charakter, poprzez późniejsze przebudowy i modernizacje. Willa została sprzężona niewielkim założeniem ogrodowym, sąsiadującym ze Stawem Błotnym. W okresie powojennym mieścił się tutaj Hufiec ZMP, a następnie Przychodnia Rejonowa. Od lat. 90. XX wieku budynek stanowi własność gorzowskiego magistratu.

Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów Willa Carla Bahra pałac nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie