Powrót

popowo poppe

Popowo(Poppe) Źródło foto: http://www.miedzyrzecz.biz

Zespół folwarczny zlokalizowany w zachodniej części wsi, po południowej stronie drogi, uległ głębokiej dewaloryzacji, o zatartej pierwotnej kompozycji przestrzennej (część budynków wyburzona, reszta zmodernizowana - bez wartości zabytkowych) XIX-wieczny dwór przebudowany w 1980 r. o częściowo zdewaloryzowanej formie architektonicznej. Park w typie ogrodu użytkowego, o cechach krajobrazowych, założony w II poł. XIX w., ze starodrzewem liściastym (lipy, wiązy, topole) bez alei. Układ sieci drożnej o pierwotnym przebiegu (ukształtowanym w poł. XIX w.) z równorzędnymi (brukowanymi) drogami okalającymi nawsie i całościowo zachowanymi drogami zagumiennymi. We wschodniej części wsi drogi obsadzone lipami. Popowo w końcu XIX w. była to w pełni wykształcona wieś, owalnicowa, ze wszystkimi (typowymi) elementami tej kompozycji przestrzennej. Pierzeje zwarte, o łukowatym kształcie, rozdzielone wrzecionowatym, długim i trójdzielnym nawsiem. Zabudowa wsi typologiczne jednorodna, z dominującymi zagrodami pełnorolnymi, wielobudynkowymi, o układach czworobocznych (wydłużonych), zagęszczona w części południowej i luźniejsza w części północnej, z wolnostojącymi stodołami przy drodze zagumiennej

Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów Popowo Poppe dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie