Powrót

muszkowo mauskow

Muszkowo(Mauskow)

Najstarsze zapisy jak Muzekow z 1405r.,Musicow z 1410r. wskazują na jej słowiański rodowód od słowa mucha. Może ona mieć charakter topograficzny, jeśli pochodzi od owada, lub dzierżawcy - jeśli od przezwiska. Od XV w. Mauschow wymieniane było wśród posiadłości joannitów ze Słońska. Wieś: W 1405r. miała 44 łany, spis łanów z 1718r. wykazywał 66 łanów metrykalnych i 64 realne, z czego 38 było chłopskich i 22 zagraniczne. Z 17 chłopów- dwóch miało po 4 łany, a 15 po dwa. z 16 zagrodników- dwóch miało po 2 łany, a reszta po jednym ładnie. Tyleż samo mieli owczarz i pasterz, a jeden do sołtysa, którym był jeden z chłopów. W 1782r. pomiar wykonał 52 "stare" łany czyli 36 zredukowanych. Uprawniono ich 17 chłopów i 17 zagrodników. W 1809r. był sołtys, 17 chłopów, 15 zagrodników. W 1718r. było we wsi 2 Pfefferer czyli pieprzników, którzy zajmowali się krawiectwem i płacili po 1 talarze i 18 groszy pieprzowego, czyli dawnego osobliwego podatku. W 1782r. pieprzników było już 4, w 1809r. określano ich po prostu chałupnikami. W XVIII wieku grunty wsi podzielone były na trzy pola, z których dwa były średnie, a trzecie -piaszczyste. Łąki dobre pogłowie na 2 łanach: 4 woły, 7 krów, 18 owiec, 5 świń, 3 gęsi. Na 1 łanie zagrodniczym: 2 woły, 4 krowy, 6 owiec, 3 świnie, 2 gęsi. Drewno leżące zbierają za 1 talara 3 grosze opłaty od każdego. Kilku ma pszczoły. Zarabiają przy wożeniu soli. W 1808r. W całej wsi było 59 koni, 392 sztuki bydła, 868 owiec i 109 świń. Już w 1718r. wspomniano we wsi nauczyciela. Był on zarazem strzelcem. Posada nauczyciela została potwierdzona w 1782r. W 1718r. był we wsi karczmarz, który szynkował 44 beczki piwa rocznie. W 1809r. brak wzmianki o karczmie. W 1782r. wspomniano we wsi smolarnię, na początku XIX wieku cegielnię. Mapy z końca XIX wieku pokazują młyn na Muszynie w odległości 1,2 km od wsi. Istniał on jeszcze w latach między wojennych. W 1782r. było we wsi 47 domów , na przełomie wieków 45, w 1808r. 54.

Źródło: http://www.krzeszyce.pl

Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów Muszkowo Mauskow pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie