Powrót

pałac zamecin

Zamęcin(Sammenthin)

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny nie wykazuje zmian w stosunku do układu z okresu 2 poł. XIX - 1 poł. XX w.; zatarciu uległo podwórze folwarczne, z zabudową tylko w osi pierzei wiejskiej. Podwórze folwarczne - wyburzone, brak zabudowy gospodarczej, zachował się budynek mieszkalny (rządcy ?) nr 4, murowany, wieloosiowy, o rozczłonkowanej bryle, 2-kondygnacyjny, z dachem 2-spadowym, bud. pocz. XX w.

Zamęcin Sammenthin pałac dwór nowa marchia gorzów Zamęcin Sammenthin pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie