Powrót

stary klukom alt klucken

Stary Klukom(Alt Klucken)

Park dworski z 1. poł. XIX wieku, nr rej. 280 z 20 października 1979 r. Park tworzą dęby, buki, świerki. Występują także dąb czerwony, głóg, modrzew, daglezja, kasztanowce czerwone, jesion. Pałac spłonął w 1945 r. Dziedzińce folwarczne: południowy o zatartej kompozycji, z fragmentarycznie zachowaną pierwotną zabudową (ob. po modernizacji), z licznymi nawarstwieniami architektonicznymi - tak mieszkalnymi (o kubistycznych bryłach) i gospodarczymi - np. baniaste silosy mieszalni pasz, które stanowią szpetną dominantę historycznym krajobrazie wsi oraz w otoczeniu zabytkowego kościoła i parku; północny wyburzony, z pustą działką.

Klukom to wieś o metryce średniowiecznej, której nazwa pochodzi od słowiańskiego słowa "kluka" (motyka lub fragment gałęzi, korzenia - wici, znak); - wieś założona została w sąsiedztwie dóbr zakonu joannitów i cystersów, nadanych odpowiednio w 1237 i 1250 r., co było powodem licznych roszczeń i najazdów w/w zakonów; m.in. w 1267 r. Klukom został zajęty przez joannitów, w 1269 r. odbity przez cystersów kołbackich; - ok. 1284 r. wieś przejęta przez margrabiów brandenburskich na obszarze; - na pocz. XIV w. powstała druga (nowa) wieś Klukom, odtąd starsza nazywano "antiqua Klucken"; - wg. katastru ziemskiego margrabiego Ludwika Starszego z 1337 r. Stary Klukom liczył 54 łany ziemi (w tym 4 plebańskie), czyli obszarowo była to wieś średniej wielkości; - w owym czasie niewielkie lenno posiadała rodzina Rowedel, która z czasem dzieliła je z rodziną Güntersberg; - Rowedlowie posiadali swą część Starego Klukomia do XVII w., od 1635 przejęte przez rodzinę Beneckendorf (8 łanów, 6 chłopów i 2 zagrodników), a od 1672 r. 1/4 wsi należała do rodziny Billerbeck (3 chłopów i pasterz); odtąd przez ok. 70 lat wsią dzielili się sukcesorzy obu rodzin; - w czasie wojny 30-letniej (1618-48) wieś liczyła 45 łanów, które dzieliło 20 chłopów i 2 zagrodników; po wojnie opustoszałe gospodarstwa chłopskie (22 łany) przyłączono do dworu; - dopiero w XVIII wieku wykształcił się majątek rycerski w Starym Klukomiu, ponieważ dotąd część Benckendorfów należała do dworu w Wardyniu, a część Rowedlów do dworu w Krzęcinie; - w latach 1715-18 wieś posiadała tylko 19 łanów: 7 chłopów (po 2 łany), 2 chłopów (po 1 łanie), 2 zagrodników, 1 pasterz; - w l. 1739-44 majątek nabyła (obie części) rodzina von Goltz; następnie w posiadaniu rodzin: von Seidlitz, von Kleist (1763 r.) i von Braun - po podziale na dwie części - von Wedel, von Wolff (1795 r.), von Braunschweig (1803 r.), Johann Kunkel (1818 r.), ok. 1850 r. rodzina Ravenstein, - w poł. XIX w. majątek w Starym Klukomiu z folwarkiem Kleszczewo obejmował 2.647 mórg ziemi oraz 416 mórg z trzech, przyłączonych na pocz. XIX w. i 62 morgi kościelne; - na pocz. XIX w., po separacji gruntów wieś liczyła: 8 pełnych chłopów, 1 zagrodnika, 12 chałupników, 8 komorników i kowala; - również w 2 poł. XIXw. kilkakrotnie zmieniali się właściciel majątku w Starym Klukomiu: 1856 r. - Freidrich Braun (emerytowany starosta), 1860 r. - August Eggeling (radca domenalny), 1868 r. - Gustav Nitsche (kupiec z Berlina), a następnie jego syn - Gustav Rudolf, 1892 r. - Adolf Kelch, 1899 r. - Ernest Schäper; - 29.01.1921 r. część majątku w Starym Klukomiu oraz folwark Kleszczewo (ok. 500 ha) nabył Eugen Küger, który rozparcelował na gospodarstwa chłopskie, a na resztówce (336 ha) osiadł Karl Schäper; - w wyniku parcelacji powstała Kolonia Stary Klukom: 39 zagród, w tym 22 pełnorolne, 12 chłopów "jednokonnych" oraz 5 robotników i rzemieślników - w 1925 r. we wsi były 32 zagrody chłopskie i 66 gospodarstw domowych; - 1939 r. - 105 gospodarstw domowych; - do 1938 r. Stary Klukom wchodził w skład Kreisu Arnswalde, Reg. Bez. Frankfurt, Prov. Brandenburg; następnie w ramach Regierungsbezirk Grenzmark Posen-Westprussen

Stary Klukom(Alt Klucken)pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Klukom(Alt Klucken)pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Klukom(Alt Klucken)pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Klukom(Alt Klucken)pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Klukom(Alt Klucken)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie