Powrót

bukwica bucholz

Bukwica(Buchholz)

Mapa z lat 1892 r. dokumentuje Bukwicę jako niewielki folwark o kompozycji geometrycznej, zwartej, składający się z 4 wielkokubatowych budynków, posadowionych posadowionych dwóch równoległych liniach. Na N od podwórza gospodarczego zaznaczona niewielka kolonia mieszkalna i ogrody; od S zabudowania otoczone parkiem. Mapa z 1934 r. ukazuje układ analogiczny do w/opisanego. Obecnie podwórze gospodarcze uległo dewaloryzacji w wyniku poważnego przebudowania obiektów gospodarczych. Walory kulturowe zachował natomiast dwór i park. Wieś Bukwica wzmiankowana jest w źródłach już w 1338 r. margrabia Ludwig na prośbę właścicieli: Betkine de Ost z Drezdenka i Dobrogosta z Sierakowa nadaje wieś Joannitom z Chwarszczan. Nie znane są późniejsze koleje losu wsi, można przypuszczać, że ulega zniszczeniu. Dopiero bowiem w 1833 r. założony został folwark Bukwica - na terenach leśnych, wchodził w skład domeny królewskiej, podobnie jak 2 majątki dawnego zakonu cysterek w Pełczycach. Majątek był dzierżawiony. Nie zachowały się nazwiska kolejnych dzierżawców. Po II wojnie światowej w majątku działało PGR, obecnie ANR.

Artykuł historyczny o bukwicy "Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej" ...Bukwica to niewielka miejscowość w Gminie Pełczyce. Już w dniach 28-29 stycznia 1945 roku usadowił się w Sobieradzu, Bukwicy i Przekolnie sowiecki oddział. Potem w dniu 1 lutego 1945 roku drogą z Granowa dotarł do Bukwicy kolejny niewielki oddział sowiecki liczący 16 żołnierzy. Niemcy nie zdążyli uciec i dostali się do sowieckiej niewoli. Rosjanie z robotnikami polskimi zajęli się ucztowaniem. Potem zabranym z majątku samochodem odjechali do Boguszyn. Polacy zaczęli pakować się do wyjazdu do domu. Odmówili niemieckiemu wójtowi wyjazdu z uciekającymi Niemcami za Odrę. Sytuacja jednak szybko odmieniła się. Wkrótce potem przyjechali do Bukwicy Niemcy. Pakowanie się Polaków zdenerwowało dowódcę oraz właściciela majątku Schieppa, który prześladował swoich pracowników. Czołgi i wozy pancerne z czarnym krzyżem zajechały na duże podwórze. Wybrano kilkunastu Polaków i rozstrzelano na dziedzińcu. Pamięci tych osób odsłonięto 19 lipca 1985 roku tablicę pamiątkową w Bukwicy. Podobnie zamierzali uczynić Niemcy w Sobieradzu. Transporter pancerny z żołnierzami SS wjechał na podwórze majątku właścicielki Kate P?tter. SS-mani krzyczeli, że w Bukwicy zrobili już porządek ze wszystkimi polskimi świniami, a teraz przyjechali w Sobieradzu zrobić to samo. Nie spodziewali się, że właścicielka stanie w obronie Polaków. Wstawiennictwo Niemki uratowało życie kilku Polakom. Warto wspomnieć, że ta sama kobieta wspomagała również jeńców amerykańskich pracujących w Przekolnie.

Bukwica Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Bukwica Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Bukwica Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Bukwica Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Bukwica Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie