Powrót

boguszyny gottberg

Boguszyny(Gottberg)

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z poł. XIII wieku. Na pocz. XIV wieku istniał tu już kościół, wieś stanowiła własność rodu von Wedel. W XVII wieku źródła określają Boguszyny jako dużą wieś chłopską z 36 gospodarzami, 15 zagrodnikami, młynarzem, karczmarzem, kowalem. W 1758 r. nowi właściciele majętności - rodzina von Kahlden - rozbudowali folwark i założyli park. Pod koniec XIX wieku folwark w Boguszynach należał do rodziny von Schröder, istniała tu wówczas gorzelnia i młyn. W 1920 r. we wsi mieszkało 276 osób, w folwarku 30 (2 budynki mieszkalne). Według danych statystycznych z 1928 r. największe gospodarstwa indywidualne liczyły po 25 - 35 ha (było ich 9). Do końca II wojny światowej folwark pozostawał prywatną własnością. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, potem działało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, obecnie dzierżawiony.

Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów Boguszyny Gottberg pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie