Powrót

nadarzyn billerbeck

Nadarzyn(Billerbeck)

Dwór wzniesiono w 1902 r.Obecnie założenie folwarczno-rezydencyjno-parkowe czytelne, odznacza się wysokimi walorami zabytkowo-kulturowymi, podobnie kościół wraz z pierwotną nekropolią. Kolonia mieszkalna zachowana, częściowo zdewaloryzowana modernizacjami przepruć okiennych i przybudówkami, mimo to stanowi interesujący przykład dawnej zabudowy folwarcznej.Mapa z lat 1891/92 dokumentuje Nadarzyn jako wieś zbliżoną w typie do owalnicy, z umieszczonym centralnie (na fragmencie pierwotnego nawsia) kościołem oraz cmentarzem. Folwark dominujący nad wsią i założenie parkowe zlokalizowane w części SE. Zabudowa mieszkalna o niewielkiej skali(jest to przypuszczalnie kolonia robotników folwarcznych), głównie 2-budynkowa, rozlokowana niesymetrycznie po obu stronach drogi. Mapa z 1934 r. dokumentuje poważny rozwój zabudowań folwarcznych w kierunku NE, pozostałe elementy układu przestrzennego pozostają bez zmian.

Historia Nadarzyn jest starą wsią średniowieczną, związaną od XIV w. z rodziną Billerbeck (stąd niemiecka nazwa osady). Folwark istniał we wsi od co najmniej XVIII w. Wielokrotnie zmieniali się jego właściciele. W 1874 r. dobra zakupił Kasimir von Bormann, wówczas także założony został park, dwór wzniesiono w 1902 r., gdy majątek należał do Augusta Schulze. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, powstało PGR, obecnie dzierżawiony prywatnym przedsiębiorcom.

Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów Nadarzyn Billerbeck pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie