Powrót

laskówko latzkow

Laskówko(Latzkow)

Osada położona 13 km na północ od Barlinka, wśród morenowych wzgórz Laskówko związane jest z położonym 3 km na zachód Laskowem. Najstarsza wzmianka o tej miejscowości dotyczy nadania w 1236 roku przez Jana Magnusa "Za-mbrisksk et Lascoue" na rzecz klasztoru cystersów w Kołbaczu. Druga z tych miejscowości to właśnie Laskówko, wieś jeszcze słowiańska. Nadanie to zostało potwierdzone przez księcia Henryka Brodatego. W 1293 roku Heinrich von Dossow przekazał 10 łanów ziemi w "Laslow" na rzecz cystersów z Bierzwnika w intencji swoich rodziców, stryjów i braci. W 1320 roku nadanie potwierdził książę szczeciński Otto I, który wskazał na "Magna Lascow", i przy okazji wymienił "Parva Lascow", czyli obecne Laskówko. Po cystersach właścicielami Laskowa i Laskówka byli w 1324 roku Wedlowie, którzy sprzedali "Wendeschen Latzkow" (czyli słowiańskie) wraz z Laskowskim Młynem na Płoni Denekinowi de Tolz. Transakcja opiewała na 100 denarów, z prawem wykupu. W 1337 roku w Laskówku wymieniony byl Bolzekin, zapewne wywodzący się z rodu Tolz. W latach 1389i 1406 Laskówko należało do przedstawicieli rodu von Guntersberg. Z kolei według martykuły pomorskiej z 1523 roku była tu własność rodziny Steinwehrów. W 1718 roku majątek ziemski o areale 8 łanów rycerskich i 10 chłopskich należał do podpułkownika Freidricha von Steinwehra i jego kuzynów z Dziedzic i Krzemlina. W 1748 roku majątek przeszedł na własność rodziny von Waldow. Na początku XIX wieku wieś posiadała 15 łanów i 14 domów mieszkalnych, które zamieszkiwało dwóch chłopów, siedmiu komorników i kowal. W 1820 roku tutejszy majątek, szacowany na 30 tys. talarów, objął w posiadanie Wilhelm von Waldow. Jego spadkobiercy wybudowali w 2 połowie XIX wieku folwark. W 1914 roku majątek należał do baronowej von Plotho, a następnie do F. Nimtza. W 1929 roku majątek obejmował 295 ha ziemi.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: Przez wieś biegnie brukowana droga obsadzona dębami, a po obu jej stronach znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze dawnego folwarku. Zespół folwarczny składał się pierwotnie z dwóch dziedzińców gospodarczych, położonych po obu stronach drogi wiejskiej. Po wschodniej stronie tej drogi, za szpalerem dębów, znajduje się zespół dworski. Z majątkiem związany jest parterowy, murowany dwór nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Budynek został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Obok dworu zachował się budynek administracyjny folwarku i niektóre budynki gospodarcze. W miejscowości znajdował się też pochodzący z okresu średniowiecza kościół. Świątynia została zniszczona i rozebrana po 1945 roku. Z folwarkiem związany jest park krajobrazowy z 2 połowy XIX wieku, o powierzchni ok. 3,1 ha. Założenie posiada częściowo zachowany starodrzew i częściowo czytelną kompozycję. Na dziedzińcu folwarcznym rosną lipy drobnolistne, kasztanowiec czerwony i dęby. Teren parku gwałtownie opada w kierunku pól. Pod okapem drzewostanu silnie rozwinął się podszyt. Z dawnej kompozycji zachowała się tylko aleja kasztanowców. Ze stawu, obecnie zabagnionego, wypływa strumień płynący równolegle do tej alei i zasilający wody rzeki Płoni. Obok alei widoczne są fragmenty szpaleru grabowego. Drzewostan składa się z gatunków rodzimych. Drzewa rosną w sposób zwarty, tworząc jedno- lub wielogatunkowe grupy. Wśród drzew występują świerki, daglezje zielone, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb czerwony, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, grab pospolity oraz ich podrosty.

Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów Laskówko(Latzkow)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie