Powrót

brzyczno wilhelminenhof

Brzyczno(Wilhelminenhof)

XIX-wieczny układ przestrzenny folwarku jest udokumentowany na mapie z 1892 r. W tym czasie było tu luźne założenie rozplanowane na rzucie niezupełnie regularnego prostokąta, rozwiniętego na osi E-W. Dwór ustawiony na ścianie zachodniej, w jego zapleczu (po str. pd.-zach.) kępa leśna względnie park leśny. Wnętrze podwórza gospodarczego niezabudowane, wjazd od strony wschodniej -na osi dworu. Mapa 1934 r. odzwierciedla pewne zmiany. Zabudowa wokół podwórza jest już zwarta, wyraźnie zaznaczony jest park (w miejscu kępy leśnej), na wschód od folwarku-po południowej stronie dojazdowej- dwa wielkokubaturowe obiekty. Bezpośrednio przy wschodniej ścianie folwarku zespół zabudowań w formie 3-budynkowej zagrody. Współczesny układ przestrzenny folwarku odpowiada stanowi z lat 30-tych. Istotną zmianą jest dobudowanie do pałacu, od jego południowej strony, skrzydła mieszkalnego. Obiekt ten, przypuszczalnie z 70-tych lat, pozbawiony wartości architektonicznej, silnie kontrastuje z bryłą pałacu. Na południe od podwórza gospodarczego powstał nowy zespół budynków gospodarczych zaś po północnej stronie drogi dojazdowej wybudowano kilka budynków mieszkalnych ze skromnym zapleczem ( dla pracowników Ośrodka Hodowli Zarodowej). Zabudowa folwarku chronologicznie zróżnicowana ; najstarszy datowany obiekt pochodzi z 1875 r., pozostałe budynki nowsze, także z okresu międzywojennego. Zabudowa murowana z cegły ceramicznej i silikatowej, szopy i garaże maszynowe drewniane. Pałac z pocz. XX w. charakteryzuje się rozczłonkowaną bryłą i niewysoką wieżą. Przed pałacem ślady gazonu, okolonego brukowaną drogą wewnętrzną. Park krajobrazowy zachowany w historycznych granicach przełomu XIX/XX. Dawne czworaki (na wschód od podwórza) przebudowane. Ogólnie Brzyczno reprezentuje dobrze zachowany pod względem układu przestrzennego przykład zespołu rezydencyjno-folwarcznego. Historia Brzyczna w dostępnej literaturze przedmiotu odnotowana bardzo skromnie. Folwark powstał w XVIII w. i związany był z majątkiem w Nadarzynie. Założycielami była rodzina v. Worman (wg innego źródła v. Billerbeck). W 1784 r. majątek kupił Kaszmir Albrecht v. Bormann. W poł. XIX w. własność rodu v. Witte. XX-wieczne dzieje Brzyczna nieznane. W 1946 r. folwark przejęła Centrala Nasienna w Lubianie, później był tu Ośrodek Hodowli Zarodowej, zaś od 1993 r. w zasobach AWRSP.

Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów Brzyczno(Wilhelminenhof)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie