Powrót

kluki klucken

Kluki(Klucken)

Dwór w Klukach - neoklasycystyczny dwór, budynek parterowy z poddaszem użytkowym (obecnie własność prywatna). Na stoku wzgórza morenowego park podworski o charakterze krajobrazowym o powierzchni 10,7ha z I poł. XIX w. który łączył dawniej Kluki z dawnym folwarkiem w Oćwiece. W parku kilka pomnikowych drzew.

Neoklasycystyczny dwór w Klukach zbudowany w 1 połowie XIX w. Rozbudowany w latach 30-tych XX w. (wystawki w partii dachowej i ganki na osi dłuższych elewacji). Usytuowany w centrum wsi naprzeciwko kościoła, od którego oddziela go wiejska droga. Na parceli nasadzenia zieleni komponowanej w tym okazałe dęby. Główną siedzibą właścicieli majątku w Klukach był okazały pałac (nie zachowany). Dwór stanowił prawdopodobnie siedzibę zarządcy majątku bądź przeznaczony był dla członków rodziny właścicieli. Dolna kondygnacja piwnic sklepiona kolebkowo jest reliktem nowożytnej, zapewne XVIII-wiecznej budowli posadowionej pierwotnie w tym miejscu. Murowany z cegły, otynkowany (pierwotnie o konstrukcji ryglowej, zachowanej obecnie częściowo w ścianach działowych). Budynek parterowy z użytkowym poddaszem. Dwukondygnacyjne piwnice. Przykryty dachem naczółkowym. W partii dachu świetliki o formie "wolich oczu". Rozplanowany na rzucie prostokąta. Elewacje: frontowa i tylna symetryczne, 11-osiowe. Partie centralne zaakcentowane pseudoryzaltami. Od frontu pseudoryzalit poprzedzony kolumnowym gankiem z tarasem na dachu i zwieńczony wystawką w partii dachu o trójkątnym frontonie. (Nie zachował się ganek na osi elewacji tylnej - od strony drogi). Układ wnętrz: w parterze, na osi głównego wejścia usytuowana sień, za nią w tylnym trakcie obszerny reprezentacyjny holl z klatką schodową.

Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów Kluki Klucken pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie