Powrót

przekolno gross ehrenberg

Przekolno(Gross Ehrenberg)

Pałac; spichlerz podworski; obora podworska z XIX w. Zespół pałacowy (XVIII, XIX, pocz. XX w.) z folwarkiem (cz. Zachodnia); cenne są tu pałac, park oraz dwa budynki gospodarcze (obora i stajnia); pozostała zabudowa w różnym stopniu zdewaloryzowana, folwark (cz. Wschodnia) ze znacznie lepiej zachowaną, jednorodną zabudową gospodarczą ze schyłku XIX w. Z nim łączy się reprezentacyjna rządcówka z towarzyszącym terenem zieleni komponowanej. Wieś wzmiankowana w źródłach od 1250 r.; do wojny 30-letniej w obrębie Księstwa Pomorskiego, później Brandenburgii. Pierwotnie najpewniej stanowiła własność zakonną, od pocz. XV w. poświadczona własność świecka (ród Bradelow). W 3 ćw. XV w. - w konsekwencji wojen - Przekolno zostało całkowicie zniszczone. Od schyłku tegoż stulecia następują częste zmiany właścicieli; są to rody v. Wedel, v. Wreech, v. Waldow, v. Bornstädt; od 1863 r. rodzina Hoffmanów. Z dwoma ostatnimi należy łączyć utworzenie folwarków w ich obecnym usytuowaniu. W 1929 r. jako właścicielka majątku ziemskiego wymieniona jest Jouanne Hedwig. W ciągu dziejów Przekolno zawsze było znaczącą wsią w subregionie. Już od XIII w. istniał kościół, w XVI w. komora celna. Oprócz dóbr rycerskich (w poł. XIX w. ok. 1250 ha, w l. 20-tych XX w. ok. 870 ha) była to własność chłopska, którą stanowiło kilkanaście dużych gospodarstw. W pocz. XX w. wieś liczyła ponad 500 mieszkańców. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, tworząc na jego bazie PGR, część chłopska pozostała w użytkowaniu rolników indywidualnych.

Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów Przekolno Gross Ehrenbergpałac nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie