Powrót

przebysław sophienhof

Przebysław(Sophienhof)

Klasycystyczny pałac z początków XIX wieku. Podwórze folwarczne składa się z dwóch prostopadłych względem siebie dziedzińców o formie odwróconej litery T. Pałac w Przybysławiu usytuowany jest pomiędzy parkiem a dziedzińcem z zabudową folwarczną. Fasada (płn) od strony dziedzińca poprzedzona brukowanym podjazdem Pałac klasycystyczny zbudowany w 1 ćwierci XIX w., stanowił jedną z siedzib rodu von Borcke (właścicieli majątku w Kąkolewicach na Pomorzu Zachodnim). Architekt wywodził się prawdopodobnie ze środowiska berlińskiego. W latach 80-tych XIX w. za kolejnego właściciela dobudowano oficynę i przebudowano wnętrze pałacu. Murowany z cegły, otynkowany. Budynek parterowy z mezzanino i obszernym poddaszem. Przykryty dachem naczółkowym. Rozplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Elewacje symetryczne. Fasada 9-osiowa. Zaakcentowana szerokim (3-osiowym i II-kondygnacyjnym) ryzalitem pozornym o formie pseudoportyku spiętego pilastrami wielkiego porządku, zwieńczonego frontonem. Wejście główne poprzedzają schody. Na osi elewacji ogrodowej 3-osiowy ryzalit. Elewacje symetryczne. Klasycystyczny detal architektoniczny. Układ wnętrz dwutraktowy. Zachowało się cenne eklektyczne wyposażenie wnętrz w tym o motywach neogotyckich i neobarokowych a także stolarka okienna i drzwiowa, szafy wnękowe, parkiety.Oficyna murowana z cegły, na rzucie prostokąta, 2-osiowa, dostawiona od strony wsch., na całej szerokości budynku pałacu II-kondygnacyjna, przykryta odrębnym dachem. Wystrój architektoniczny ujednolicony z elewacjami pałacu. Obiekty gospodarcze folwarku tworzą jednorodne wnętrze architektoniczne (m.in. gołębnik, owczarnia, stajnia, obora). Nie należą one jednak do obecnego właściciela parku. Pałac znajduje się w narożniku południowo-wschodnim "głównego" dziedzińca. Zwrócony jest fasadą północno-zachodnią w kierunku dziedzińca gospodarczego. Dwór reprezentuje siedzibę szlachecką, klasycystyczną, murowaną, z zachowanym wartościowym wyposażeniem. W chwili obecnej właściciel uzyskał zgodę na wyburzenie oficyny, która przylegała do pałacu i szpeciła go. Park przylega do pałacu i zabudowy folwarku od strony południowej i zajmuje teren równinny o powierzchni około 4,00 ha. Wejście do parku zlokalizowane jest w narożniku północnym pałacu. Jest ono usytuowane w murze ogrodzeniowym przebiegającym na odcinku ok. 120 m wzdłuż granicy wschodniej, równolegle do brukowanej drogi, prowadzącej do pobliskiego lasu, oddalonego o ok. 0,5 km. Przybysław niegdyś nosił miano Sophienhof czyli Dwór Zofii. Nazwa ta pochodzi od imienia przedstawicielki rodu von Dohna, do której należała okolica. Folwark w Przybysławiu wymieniany jest w dokumentach w 1802 roku, a założony został przez hrabiego von Dohna w latach 1743-1756 na polach opuszczonej wioski Blockhagen. Następnym właścicielem był szambelan von Blanckensee, a w 1790 roku został sprzedany księżnej Anhalt-Dessau. Przez następnych kilkadziesiąt lat wielokrotnie zmieniali się właściciele i na dłużej w 1842 roku folwark stał się własnością rodziny Glahn z Krzęcina (do 1945 r.). Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony i przejęty przez AWRSP. Siedzibą dawnych właścicieli Przybysławia był zachowany do czasów obecnych klasycystyczny pałac z początków XIX wieku. Od 1945 roku dwór oraz przylegający park należał do kolejnych właścicieli, będących pracownikami PGR. Przypuszcza się, że założenie parkowe w obecnych granicach istniało już na początku XIX wieku. Wskazuje na to wiek pojedynczych drzew, ich rozmieszczenie i układ gatunkowy. Park założono prawdopodobnie ze względu na walory krajobrazowe, a jego ozdobą był pałac usytuowany w miejscu przecięcia dwóch podłużnych dziedzińców z drogą dojazdową. Wnętrze parku wypełniały polany, ogrody warzywne, sady, drzewa i stawy. Utworzono liczne alejki spacerowe, przebiegające przez polany, obrzeża ogrodów i sadów. Kolejni właściciele rodu Glahn dbali o park i pielęgnowali go. W 1842 roku nabył go wraz z całą posiadłością zarządca dóbr państwowych Wilhelm Glahn. W 1850 r. majątek przypadł synowi Wilhelmowi Edwardowi Glahnowi, a w 1890 r. odziedziczył go Friedrich Glahn. Już w 1905 r. należał do wdowy po nim, Herminy Glahn z domu Witte, która posiadała go jeszcze w 1937 roku. Po 1945 roku dwór był wykorzystywany na siedzibę sekcji PGR i mieszkania. Do lat 60-tych XX wieku park zachował swój pierwotny wygląd. Niepielęgnowany, opuszczony i nieużytkowany, zarastał krzewami i dziczał. Powoli odzyskiwał czasy swojej świetności w latach 80-tych i 90-tych, kiedy kolejnym właścicielem parku i pałacu był Jan Pasternak. Ostatni do tej pory właściciel sprawuje opiekę nad parkiem od początków roku 2000. Być może w przyszłości park będzie ogólnodostępny. Na razie trwają prace remontowe w przylegającym dworku. Z tego względu wstęp do parku jest praktycznie uniemożliwiony. Od 1963 roku park jest objęty ochroną konserwatorską, znajduje się w ewidencji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Najcenniejsze w pałacu to drewniana klatka schodowa z galeryjką i balustrada, liczne szafy wnękowe, kominek z kamienia imitującego neogotycki piec kaflowy czy winda kuchenna.

Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów Przebysław Sophienhof pałac dwór marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie