Powrót

lutówko albertinenburg

Lutówko(Albertinenburg)

Lutówko (niem. Albertinenburg) Lokalizacja: Miejscowość położona przy lokalnej drodze do Przelewic w odległości ok. 4 km na północny zachód od Barlinka. Dzieje miejscowości: Osada została założona po 1829 roku jako folwark na gruntach miasta Barlinka. Nazwa niemiecka znaczyła tyle samo co "Zamek Albertyny". Majątek stanowił własność, rodziny d'Avis, posiadającej również nieruchomości na terenie miasta. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Heinrich d'Avis. W 1929 roku majątek obejmował 294 ha ziemi. Obok uprawy ziemi zajmowano się hodowlą bydła i owiec.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: W miejscowości znajdował się folwark założony na planu prostokąta, z dworem i krochmalnią oraz niewielkim parkiem. Dwór, do którego prowadziła aleja lipowa, wybudowany został pod koniec XIX wieku. Budowla założona została na planie prostokątnym, jako parterowa, murowana, nakryta dachem naczółkowym. Pośrodku elewacji frontowej znajdował się ganek i powyżej - wystawka okienna. Obecnie budynek nie istnieje. Z dworem związany jest park krajobrazowy założony w 1 połowie XIX wieku. Park o powierzchni ok. 1,6 ha charakteryzuje się rozplanowaniem w kształcie półkola, z kompozycją opartą na dwóch polanach, z grupami historycznych nasadzeń. Drzewostan w ramach parku składa sie z gatunków rodzimych. Drzewa rosną w sposób zwarty, tworząc jedno- lub wielogatunkowe grupy. Wśród nasadzeń występuje lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, lipa drobnolistna, robinia akacjowa, grab pospolity i podrost z wymienionych drzew oraz krzewy czarnego bzu, śnieguliczki białej, porzeczki czerwonej, tawuły wierzbolistnej i trzmieliny europejskiej.


Wyświetl większą mapę