Powrót

janowo

Janowo(Johanneshöhe)

Osada położona 5 km na północ od Barlinka, po zachodniej stronie szosy Barlinek - Przelewice, w krajobrazie rolniczym urozmaiconym licznymi wzniesieniami morenowymi. Janowo powstało jako ośrodek majątku ziemskiego przed 1829 rokiem. Był to majątek założony na gruntach miejskich, przez długi czas dzierżawiony. Zapewne pod koniec XIX wieku znalazł się w posiadaniu rodziny Schwartzów, znanych przedsiębiorców z Barlinka. W Janowie, obok uprawy ziemi i hodowli zwierząt wydobywano też glinę, którą transportowano kolejką do Barlinka na potrzeby tamtejszej cegielni.

W miejscowości znajduje się założenie folwarczne, zakomponowane na planie czworobocznym z okazałym dworem, budynkiem obory, stajni, stodół i powozowni. Na jednym z budynków gospodarczych znajduje się data "1855". Dwór, zamykający dziedziniec folwarczny, został wybudowany w połowie XIX wieku i następnie przebudowany na przełomie XIX i XX wieku. W swym obecnym kształcie posiada cechy architektury neobarokowej.Obiekt wzniesiono w technice murowanej na planie prostokątnym jako piętrowy, z przybudówką i werandą. Budynek nakryty został dachem wielospado-wym z charakterystyczną wieżyczką, na której umieszczono chorągiewkę pogodową z inicjałami O.S. (Otto Schwartz). W Janowie znajdował się dawniej taran do czerpania wody z dna doliny, użytkowany jeszcze do lat 60. XX wieku. Przyczyną rezygnacji z eksploatacji tego urządzenia było doprowadzenie do miejscowości sieci wodociągowej. Z dworem związany jest niewielki park krajobrazowy, zakomponowany w 3 ćwierci XIX wieku. Założenie posiada powierzchnię ok. 1,5 ha. Drzewostan składa się głównie z gatunków rodzimych. Drzewa rosną w grupach zróżnicowanych wiekowo i gatunkowo. W ramach założenia występują graby, klony pospolite, jawory, lipy, buki, wiązy, świerki oraz ich samosiewy. Przy zachodniej granicy parku znajduje się szpaler lipowy. Z krawędzi skarpy, za szpalerem lipowym, rozciąga się urzekający widok na Dolinę Płoni.

Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Janowo Johanneshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie