Powrót

tarnowo justinenhof

Tarnowo(Justinenhof)

Zabudowę wsi stanowią wyłącznie budynki byłego PGR oraz zabudowania dworskie pochodzące z II połowy XIX wieku. W północnej części wsi znajduje się piękny dworek, niestety obecnie w bardzo złym stanie. Za dworkiem rozciąga się na obszarze 9 ha park podworski. Wiek starodrzewu ocenia się na 100 - 150 lat. Na szczególną uwagę zasługują takie drzewa jak: dąb (o obwodzie pnia 330 cm), klon srebrzysty (300), platan (250), jawor pięcioramienny (330), dąb czerwony (180), żywotnik zachodni (180).

Osada podworska i popegeerowska, położona w pn. części gminy, w połowie drogi między Kierzkowem i Otanowem. Wioska zawsze związana z pow. myśliborskim. Przed 1945 r. była przysiółkiem w gminie Otanów. W latach 1945 - 54 majątek Tarnowo znajdował się prawdopodobnie w zbiorczej gminie Golenice, w latach 1955-72 w gromadzie Kierzków i wraz z nią wieś weszła w 1973 r. w skład gminy Golenice, którą w 1976 r. przyłączono do Myśliborza. W 1976 r. Tarnowo przypisano do soł. Jezierzyce. Później na powrót połączono Tarnowo z Otanowem. Jeszcze na początku XIX w. był to tylko "otanowski folwark" [ Wutenowsche), w połowie XIX w. wymieniany już pod n. Justinenhof. Nazwa ta oznacza dosłownie dwór Justyny. Nazwa pol. nawiązuje do zaginionej wsi "Tarnowo", wspominanej w latach 1399-1495 jako Toren. W 1443 r. wspomniany został Eggerd von Sidow "thu den Tornen" w otoczeniu innych dziedziców z tej okolicy (o ile nie chodzi o Tarnów, gm. Lubiszyn, lub zaginione Tarnowo w gm. Krzęcin). Pozostałością tej wsi był wspomniany w 1564 r. las Tornowischen Busch oraz młyn zwany Tornowische Miihle (1564), Thaerensche, Theerensche (1809), później folwark Theerensche Miihle. W sąsiedztwie jezioro z rezerwatem torfowym Theren See, Theerenscher See, które w ślad za sugestią ks. Kozierowskiego nazwano Tchorzyno, zaś dawną osadę młyńską Tchórzynek. Biorąc pod uwagę XVI-wieczne zapisy, bliższa pierwotnej nazwie jest inna nazwa jeziora Tarnowskie. Ten źródłosłów uszanowano proponując nazwę majątku T.arnowo. Nazwa o charakterze topograficznym, o genezie podobnej do Tarnowa Podgórnego. Początek osadzie dał folwark, który powstał nie później niż na przełomie XVIII/ XIX w. na gruntach majątku Otanów. Był to zapewne folwark Wutenowsche. wspomniany w 1809 r. "pod wsią Otanów, w lesie bukowym, tuż koło Thaerensche Muhle". Ów młyn zaś, choć należał do majątku w Derczewie, też znajdował się "pod Otanowem, w lesie bukowym Oba majątki należały wówczas zresztą do prezydenta rejencji von Enckevorta. Folwark Tarnowo usamodzielnił się w 1822 r., kiedy Otanów i Tarnowo zyskały odrębnych właścicieli. Tarnowo należało do Wilhelma Schlutera, który gospodarzył jeszcze w 1850 r. W 1927 r. Tarnowo wraz z folwarkami Tchórzynek oraz Rustikalbes. [chyba chodzi o wiejską posiadłość] w Załężu w sąsiednim pow. pyrzyckim należał do dr. R. Brosiena, tajnego radcy handlowego w Mannheim. Po 1945 r. majątek znacjonalizowano i przekazano w gestię PGR. W końcu lat 70. była tu ferma Zakładu Rolnego Otanów (Myśliborski Kombinat Rolny), który zlikwidowano w 1 poł. lat 90. Założenie dworsko-folwarczne z poł. XIX w. stanowi trzon zabudowy wsi. Budynki gospodarcze folwarku zlokalizowano wokół obszernego podwórza, który od pn. zamyka piętrowy dworek, a za nim rozległy park (9 ha) ze stawem, urządzony w stylu angielskim, ciągnący się aż do lasu. Drzewa (dęby, klony srebrzyste, platany, jawory pięcioramienne), których wiek odpowiada założeniu parku. Sam dworek, opuszczony, znajdował się w 1997 r. w złym stanie. Przy drodze prowadzącej z folwarku w kierunku pd. ciągną się domy mieszkalne robotników rolnych. Majątek nie stanowił odrębnego okręgu dworskiego. Administracyjnie zawsze związany z gminą Otanów. W poł. XIX w. majątek obejmował 1248 mórg, czyli 318,6 ha, w tym 183,8 ha gruntów ornych (58%) i 30,6 ha łąk (9,6%). W okresie międzywojennym powierzchnia całego majątku (z folwarkami) wynosiła 540 ha, w tym 410 ha gruntów ornych (76%) i 61 ha łąk (11.3%). Gospodarstwo specjalizowało się w produkcji mleczarskiej i hodowli świń. W końcu lat 20. w majątku hodowano 40 koni, 175 sztuk bydła, w tym 60 krów, 500 owiec i 350 Świn. Była to mleczarnia produkująca mleko w proszku.

Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Tarnowo Justinenhof pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie