Powrót

zelice

Żelice(Stuthof)

Miejscowość znajduje się w odległości ok. 14 km na północny zachód od Barlinka i skomunikowana jest z drogą z Dziedzic do Krasnego. Żelice położone są na urozmaiconym terenie wzniesień morenowych, przy krańcu dużego kompleksu leśnego. Osada folwarczna założona została po 1856 roku na gruntach majątku ziemskiego w Dziedzicach. Na początku XX wieku folwark został rozbudowany. W 1929 roku majątek ziemski należał do majora Egona von Eckartsberga. Należało wówczas do niego 231 ha ziemi. Zabudowa folwarczna, składająca się z budynków gospodarczych i mieszkalnych, wykształciła dwa czworoboczne dziedzińce. W ramach założenia znajdował się dwór wzniesiony w 2 połowie XIX wieku, z charakterystycznym, schodkowym ryzalitem w elewacji frontowej, mieszczącym wejście główne. Budynek został zniszczony w 1945 roku i następnie rozebrany. Zachował się natomiast budynek kancelarii dworskiej i wchodzący w skład założenia budynek mieszkalno-gospodarczy. Z folwarkiem związany jest park krajobrazowy założony w 1 połowie XIX wieku. Park posiada powierzchnię ok. 25 ha, z czego dawne jezioro zajmuje teren o powierzchni 6 ha. Część parku przylegająca do folwarku położona jest na terenie równinnym, natomiast pozostała na falistym. Park porasta starodrzew z silnie rozrośniętym podrostem. Widoczna jest aleja lipowa stanowiąca częściowo zachowany układ komunikacyjny ze schodami, tarasami oraz kopcem widokowym, z którego roztaczał się widok na staw i tereny przyległe. Staw jest obecnie zabagniony i zarośnięty przez wierzby i olsze, tereny rozciągające się za nim dawniej otwarte, po wojnie zostały zalesione. Aleja z lipy drobnolistnej jest dwurzędowa. Obok niej zachowały się fragmenty alei grabowej. Park pozostawiony bez opieki przybiera charakter leśny. Układ prze strzenny parku jest po części zatarty, zachował się jednak układ alei kasztanowej, jaworowej, grabowej i lipowej z dobrze zachowanymi nasadzeniami. Drzewostan składa się z gatunków rodzimych. Drzewa rosną w grupach zróżnicowanych pod względem wielkości, składu gatunkowego, stopnia zmieszania, zwarcia i wieku. Starodrzew występujący przy fundamentach pałacu jest bogatszy pod względem gatunkowym. Rosną tu robinie, wiązy, klony jawory, lipy, kasztanowce, buki, sosny i świerki, a także graby, lipy drobno- i szerokolistne, kasztanowce, jawory, a z iglaków sosna pospolita i wejmutka, świerk pospolity i daglezja zielona. Występują także krzewy: mahonia pospolita, czarny bez, leszczyna pospolita, powojniki i chroniony bluszcz. Do ciekawszych okazów drzew należą lipa drobnolistna i platan klonolistny..

Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów Żelice Stuthof pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie