Powrót

stara dziedzina alt deetz

Stara Dziedzina(Alt Deetz)

Najstarsza wzmianka na temat miejscowości pochodzi z księgi ziemskiej margrabiego Ludwika Starszego z 1337 roku. Wieś identyfikowana jest z miejscowością o nazwie ,,Slavita Dykow" i wymieniona obok "Deutunika Dykow". Tym samym Stara Dziedzina byłaby jeszcze wsią słowiańską, obok której koloniści niemieccy założyli Dziedzice. Niekiedy miejscowość utożsamiana jest również z wsią określaną "Slawisch Petzig", wzmiankowaną w 1351 roku. W późniejszym czasie wieś musiała zostać opuszczona. Przyjmuje się że folwark istniał tutaj w XVIII wieku. Kolejna wzmianka na temat Starej Dziedziny pochodzi dopiero z 1809 roku. Istniała tutaj wówczas owczarnia, cegielnia i chałupa komornika. Miejscowość związana była z majątkiem w Dziedzicach. Stara Dziedzina została ponownie wymieniona w 1856 roku jako część dóbr ziemskich z ośrodkiem w Dziedzicach. W 1929 roku majątek obejmował 521 ha ziemi. Ostatnim właścicielem tutejszych dóbr ziemskich był dr Erich Ramm z Dziedzic. Zachowało się czworoboczne założenie folwarczne z historycznymi budynkami gospodarczym, wraz z obszernym dziedzińcem, który po stronie północnej zamknięty jest skromnym dworem. Dwór wybudowany został w 1895 roku w konstrukcji murowanej. Jest to budowla parterowa, nakryta dachem dwuspadowym z centralnie umieszczoną wystawką. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa z trzyosiowym ryzalitem mieszczącym wejście główne. Budynek nie jest zagospodarowany i jego stan techniczny stale się pogarsza. Z dworem i folwarkiem powiązany jest niewielki park krajobrazowy o powierzchni 1,6 ha, założony w 2 polowie XIX wieku. Park położony jest na terenie równym, lekko nachylonym w kierunku stawu. Założenie składa się z polany usytuowanej przy dworze, niewielkiego stawu oraz rosnących w kępach drzew. Park nie posiada czytelnej kompozycji. Powierzchnię założenia porasta silnie rozrośnięty samosiew oraz czarny bez. Przy dworze rosną pojedyncze lipy, klony i daglezje. Drzewostan składa się niemal wyłącznie z gatunków rodzimych, choć występują również pojedyncze drzewa obcego pochodzenia. Z drzew występuje najliczniej klon polny i pospolity, kasztanowiec biały, wiąz szypułkowy, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy oraz buk pospolity. Do gatunków rzadko występujących zaliczyć należy klon srebrzysty, dąb węgierski oraz lipę długoogonkową..

Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów Stara Dziedzina Alt Deetz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie