Powrót

gogolice schmarfendorf

Gogolice(Schmarfendorf)

Miejscowość jest założona przez niemieckich osadników askańskich. Jak podano w księgach z roku 1337 zwana jest Margravendorp z 68 łanami ziemi, z tego 4 łany parafialne. Henning von Brederlow jest pierwszym lennodawcą. Posiadłość rycerska później zmienia właściciela; tymczasowo połowa wsi należy do miasta Trzcińska (1463). Pod koniec XV wieku wymieniono nazwisko von Sydow jako właściciela części. W roku 1704 całość dóbr jest w posiadaniu rodu Sydow, w 1792 dobra sprzedano Joachimowi Friedrichowi von Tresckow. Ostatni właściciel majątku to hrabia Fink von Finckenstein z Troszyna.Gogolice (Schmarfendorf) leżą 6 km na południe od Trzcińska-Zdroju. W roku 1939 było we wsi 360 mieszkańców, łącznie z ogrodzonym folwarkiem i Wilhelmshöne. We wsi Gogolice były tylko nieliczne chłopskie zagrody. W części środkowej wsi znajduje się wiejski staw, szkoła, zajazd i kościół. Na uboczu w dużym parku jest XIX wieczny okazały budynek dworski. W majątku dworskim było 1246,5 ha, do gminy chłopskiej należało tylko 103,5 ha. W 1945 roku udało się tylko nielicznym mieszkańcom uciec. W większej części musieli przetrwać trudny czas pod okupacją Czerwonej Armii: mordy, ciężka praca, gwałty, wywózka na wschód i ostateczna deportacja przez Polaków nastąpiła w czerwcu 1945 roku. Neoklasycystyczny, XIX-wieczny dwór znajduje się w północnej części zespołu folwarcznego. Został przerobiony na mieszkania pracownicze. Park krajobrazowy uległ częściowej dewastacji, choć zachowały się stare drzewa liściaste o cechach pomnikowych (grupa dębów, buków i lip, o obwodzie do 650 cm).

Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów Gogolice Schmarfendorf pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie