Powrót

rościn rostin

Rościn(Rostin)

Po zachodniej stronie drogi znajduje się dawny kościół z ciosów granitowych. Zbudowany w stylu gotyckim na przełomie XIII i XIV wieku. Jest to budowla salowa na rzucie prostokąta. Nie posiada wieży. Od strony zachodniej znajduje się główny portal wejściowy trzykrotnie schodkowany, ostrołukowy. Dach jest dwuspadowy, a szczyty blendowane (posiadające okna pozorowane). W wieku XVIII kościół został przebudowany na spichlerz. Po wojnie służył jako magazyn PGR. Po rozpadzie przedsiębiorstw rolnych kościół jest niezagospodarowany i coraz bardziej dewastowany. W najbliższym sąsiedztwie dawnego kościoła znajduje się pałac murowany pochodzący z XVIII w.Zespół pałacowo - parkowy w Rościnie stanowi XVIII/XIX-wieczne założenie przestrzenne, o czytelnej pierwotnej kompozycji, ze wszystkimi elementami składowymi historycznej struktury. Pałac późnobarokowy z 2 połowy XVIII w., rozbudowany w 2 poł. XIX w. Usytuowany w północnej części założenia. Fasada od strony wschodniej. Poprzedza ją półowalny podjazd otwarty na teren dawnego dziedzińca folwarcznego. W łuku podjazdu okazała lipa o parametrach pomnika przyrody. Park położony jest po południowej stronie pałacu i dawnego folwarku. Granice parku wyznacza murowane ogrodzenie od strony: wsch., płd i zach. W części zach. zespołu teren dawnych ogrodów użytkowych. Pałac posiada dwie kondygnacje i umieszczony jest na planie prostokąta. Od strony wschodniej pałac posiada fasadę z klasycystycznymi obramowaniami okiennymi i gzymsami. W środku fasady występuje ryzalit (wysunięta przed lico część elewacji) zwieńczony tympanonem (trójkątny płaski szczyt nad portykiem lub ryzalitem) oraz podjazd. Dach mansardowy (dwukondygnacyjny o zmiennym kącie nachylenia połaci) kryty dachówką ceramiczną. Po stronie południowej i północnej znajdują się parterowe dobudówki. Po południowej stronie pałacu znajduje się park naturalistyczny. Zajmuje on powierzchnię około 3 ha. Na terenie parku rosną dęby, platany, świerki, lipy oraz inne gatunki drzew. Na uwagę zasługują pomniki przyrody: przy pałacu lipa o obw. 4,5 m, we wschodniej stronie parku dąb szypułkowy o obw. 4,4 m oraz grupa platanów w niedalekim sąsiedztwie drogi do Pszczelnika. W okolicach wsi, przy drodze polnej do Chłopowa (przez Chłopówko), w niewielkim lasku, znajduje się olbrzymi głaz narzutowy o obwodzie 9,25 m (na wysokości 1,5 m). Jest to pomnik przyrody nie ożywionej nazywany przez Niemców Klickstein.

Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów Rościn Rostin pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie