Powrót

nawrocko liebenfelde

Nawrocko(Liebenfelde)

Nawrocko to wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w księdze ziemskiej margrabiego Ludwika Starszego z 1337 r. pod nazwą Libenwolde. Od 1816 r. wchodzi w skład powiatu myśliborskiego. Według mapy z 1890 r. wieś miała formę regularnej ulicówki rozplanowanej na osi północ - zachód. Głównym elementem kompozycji przestrzennej był zespół pałacowo-parkowy z obszernym podwórzem folwarczym, który wraz z kościołem zajmował cały obszar wsi po północnej stronie drogi. Po południowej stronie i na obrzeżach układu (od wschodu wokół stawu) znajdowało się kilka zagród chłopskich, zgrupowanych w krótkich ciągach przestrzennych. Dzieje majątku w Nawrocku należy wiązać z rodziną von Marwitz, która posiadała dobra na początku XVII w. i przyczyniła się do znacznego wzrostu posiadłości. Następnie majątek posiadał von Ihlow, który był fundatorem dwóch folwarków (Iłowo i Wrzelewo). Kolejnym właścicielem od połowy XIX w. była rodzina Koppe, dysponująca wraz z folwarkami ok. 900 ha. Na początku XX w. majątek nabyło Towarzystwo parcelacyjne "Eigene Scholie", które rozparcelowało posiadłość na 50 działek, a resztówkę (365 ha) kupiła rodzina Horen. Po 1945 r. zespół pofolwarczny został podzielony między kilku rolników indywidualnych. Park pałacowy o charakterze krajobrazowym został założony w drugiej połowie XVIII w. i przekomponowany w XIX w. Na jego terenie, w zachodniej części (w miejscu dzisiejszej polany) znajdował się pałac. W 1936 roku w pałacu istniała szkoła Hitlerjugend przekształcona w 1939 r. na szkołę SS. Po wojnie w pałacu mieszkali czasowo ludzie, były urządzane zabawy i dożynki. Na przełomie 1951/52 roku rozpoczęto rozbiórkę pałacu. Na początku lat 60-tych rozebrano resztki murów, a piwnice i fundamenty zasypano, obok wybudowano nową szkołę podstawową. Zasadnicza część parku składa się z obszernej polany, na której właśnie stał pałac. Jedną z pozostałości jego istnienia jest studnia, przy której rośnie stara lipa uznana za pomnik przyrody, a na polanie, na którą wychodziła weranda powstało boisko. Na terenie parku w Nawrocku znajduje się 313 okazów drzew, w tym 275 liściastych i 38 iglastych oraz 5 gatunków krzewów. Mamy jeden już oznaczony pomnik przyrody, są to dwie zrośnięte ze sobą wiekowe okazy lipy drobnolistnej (Tilia cordata) o rekordowych dla parku rozmiarach. Znajduje się tu wiele innych interesujących gatunków drzew i krzewów. Część okazów jest atrakcyjna ze względu na swój wiek i rozmiary, a inne ze względu na nietypową formę, a także wartość kulturową, historyczną, przyrodniczą, edukacyjną bądź społeczną. Gatunkami dominującymi w naszym parku są lipy drobnolistne (53 sztuki), kasztanowce białe (43 sztuki), wiązy górskie (31 sztuk), graby pospolite (24 sztuki), jesiony wyniosłe (27 sztuk), lipy szerokolistne (20 sztuk), klony pospolite (13 sztuk). Do pojedynczych okazów zaliczamy: buk pospolity w odmianie czerwonolistnej, buk pospolity, głóg dwuszyjkowy, jabłoń nadobna, śliwa mirabelka, orzech szary, modrzew japoński, sosna czarna, magnolia soulang`a. Według nas 28 okazów powinno być objętych ochrona pomnikową. Wiosną w parku można podziwiać stanowiska zawilców gajowych, fiołków wonnych, konwalii majowych, knieci błotnej. W północno-wschodniej części parku swoje stanowiska ma śnieguliczka biała i bez czarny, a we wschodniej części dominuje bluszcz pospolity. Na terenie parku możemy spotkać wiewiórki pospolite, sikorki bogatki, dzięcioły, jaszczurki zwinki. Zimą ptaki dokarmiane są w licznych karmikach usytuowanych tuż przy szkole i na terenie całego parku. Źródło: http://zachodniopomorskie.parki.org/popalacowy_nawrocko

Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Nawrocko Liebenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie