Powrót

drezdenko driesen

Drezdenko(Driesen)

Pałac zlokalizowany jest po wschodniej stronie miasta, w obrębie dawnego Placu Twierdzy (obecnie Plac Wolności). Budynek stanowi kompozycyjne zamknięcie widokowej osi urbanistycznej wiodącej z Rynku Starego Miasta poprzez Rynek Nowego Miasta do Placu Twierdzy. Obiekt usytuowany jest w zespole zabudowy złożonym z dwóch prostokątnych w rzucie oficyn, nakrytych dachami dwuspadowymi oraz czworobocznej kordegardy o mansardowym dachu. Pałac zamyka od strony wschodniej trójkątny, wyłożony podczas ostatniego remontu kamiennym brukiem dziedziniec. Zespół skomunikowany jest utwardzoną drogą z ziemnym nasypem bastionu twierdzy. Dostęp na dziedziniec prowadzi poprzez reprezentacyjną bramę zlokalizowaną po północno-zachodniej stronie rezydencji. Przed frontem pałacu znajduje się niewielkie założenie parkowe z aleją lipową, wyznaczającą oś widokową w kierunku zachodnim. Budynek pałacu wzniesiony został w obrębie dawnego Placu Twierdzy, w miejscu XVII-wiecznego, wolnostojącego domu mieszkalnego ze studnią. Budynek znany jest z licznych przekazów kartograficznych.

Twierdza drezdenecka założona została z inicjatywy elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka w latach 1603-1605, według projektu holenderskiego inżyniera Mikołaja da Kampa. Założenie posiadało pierwotnie plan regularnego pięcioboku z bastionami w narożach, otoczonego fosą. Twierdza była stale rozbudowywana i modernizowana w związku z rozwojem sztuki wojennej, osiągając ostatecznie w 1. poł. XVIII wieku kształt regularnego pięcioboku wraz z tzw. nożycami i szańcami o narysie gwiaździstym po stronie wschodniej oraz rawelinem poprzedzającym przeprawę mostową po stronie południowej. Po zakończeniu wojny siedmioletniej twierdza została zniszczona przez wycofujące się wojska rosyjskie. W 1765 roku, wobec utraty militarnego znaczenia, zdecydowano o jej rozbiórce. Pałac wybudowano w obrębie dawnego dziedzińca twierdzy w 1766 roku z inicjatywy poznańskiego kupca Johanna Georga Treppmachera. Prawdopodobnie w ramach budowli, po stronie południowej, znajduje się relikt wcześniejszego budynku mieszkalnego twierdzy wraz z pomieszczeniem piwnicznym. Po śmierci Treppmachera w 1798 roku obiekt został wystawiony na licytację. W rezydencji zatrzymywali się wielokrotnie książęta i monarchowie oraz wybitni mężowie stanu. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. W XIX wieku, a oraz na początku XX wieku zmieniono w znacznym stopniu układ pomieszczeń, a także wystrój wnętrz. Pałac przed wojną użytkowany był przez zarząd drogowy oraz zamieszkujących w nim lokatorów. W okresie powojennym pałac został podzielony na mieszkania komunalne. Od 1958 roku mieściła się tutaj Szkoła Podstawowa nr 2, a obecnie budynek jest siedzibą Gimnazjum nr 1 w Drezdenku.

Budynek pałacu założony został na planie wydłużonego prostokąta z pozornym ryzalitem w osi elewacji zachodniej - frontowej oraz czworobocznymi przybudówkami po stronie północnej, północno-wschodniej i południowej. Jest to budowla wzniesiona w technice tradycyjnej, murowana z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, o tynkowanych elewacjach. Obiekt jest częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem kopertowym z wystawkami okiennymi od strony zachodniej. Przybudówka po stronie północno-wschodniej nakryta jest dachem mansardowym, pozostałe dachami dwuspadowymi i pulpitowym. Elewacja frontowa zakomponowana została jako jedenastoosiowa, z rytmicznie i symetrycznie rozmieszczonymi otworami drzwiowymi i okiennymi, z partią cokołową, gzymsem międzykondygnacyjnym i zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym. Na osi, w pozornym ryzalicie znajduje się reprezentacyjne wejście główne zwieńczone odcinkiem łuku, ujęte pilastrami zwieńczonymi belkowaniem, ponad którymi umieszczony jest balkon o kutej balustradzie z kartuszem oraz inicjałem wiązanym właściciela - J.G. Treppmachera. Otwory okienne w pierwszej kondygnacji zamknięte są odcinkowo, w drugiej prostokątnie i zostały ujęte dekoracyjnymi opaskami. Elewacja tylna zakomponowana została jako jedenastoosiowa, pozbawiona gzymsu międzykondygnacyjnego, o zróżnicowanym zamknięciu otworów okiennych w pierwszej i drugiej kondygnacji. Elewacje szczytowe ukształtowane zostały jako trzyosiowe o zróżnicowanej formie zamknięcia blend i otworów okiennych. Pomieszczenia piwniczne dostępne poprzez przybudówki po stronie północnej i południowej sklepione są krzyżowo i kolebkowo. Piwnica w południowej części budynku jest wcześniejsza, być może jeszcze XVII-wieczna, i należała do budynku mieszkalnego w obrębie twierdzy. Wnętrza pałacu zostały wtórnie przebudowane, oryginalnie pomieszczenia zakomponowane były w układzie dwuipółtraktowym z zachowaną do dnia dzisiejszego reprezentacyjną sienią przelotową, w której mieści się zabiegowa, drewniana klatka schodowa. Pomieszczenia w parterze posiadają zróżnicowane stropy, w tym nakryte sklepieniem krzyżowym i żaglastym z lunetami. Pozostałe pomieszczenia parteru i piętra nakryte zostały stropami belkowymi z podsufitką, na których założono trzcinowe maty. Więźba dachowa jest oryginalna, drewniana, w typie krokwiowo-stolcowym, ze stolcami stojącymi i leżącymi. Stolarka okienna jest zróżnicowana typologicznie, wtórna, prawdopodobnie z końca XIX wieku. Okna są czteroskrzydłowe, ośmiopolowe z oszczędnym detalem snycerskim. Stolarka drzwiowa w wejściu głównym jest oryginalna, dwuskrzydłowa, płycinowa, bogato zdobiona detalem snycerskim o charakterze floralnym. W sieni pałacu zachowała się oryginalna, zabiegowa klatka schodowa, zdobiona fantazyjnymi dekoracjami snycerskimi oraz ceramiczna posadzka, a na ścianie umieszczona jest oryginalna tablica inskrypcyjna poświęcona budowie pałacu. Z historycznego wystroju i wyposażenia wnętrz pochodzą znajdujące się w pomieszczeniach parteru i piętra kominki, sztukaterie oraz w jednej z sal sztukatorska okładzina ścienna. W okresie powojennym prowadzono doraźne prace remontowe oraz adaptacyjne i modernizacyjne w ramach pomieszczeń dydaktycznych szkoły. W 2006 roku przeprowadzono remont pokrycia dachowego, które odzyskało swój historyczny charakter.

Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów Drezdenko Driesen pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie