Powrót

zielin

Zielin(Sellin)

Ok. 1720 r. wybudowany zostaje pałac. W zach. części wsi usytuowany przynależny pierwotnie do pałacu zespół folwarczny, o zatartej, pierwotnej kompozycji przestrzennej. Barokowy (cechy barokowe zatarte) pałac i park zachowały kompozycję przestrzenną założenia, z osiami widokowymi. Uwolnienie i uwłaszczenie chłopskich mieszkańców Zielina zakończyło się w roku 1818 zawarciem ugody między gminą a właścicielem majątku, starostą von Knobelsdorff. Podpisano stosowne dokumenty i odtąd cieszący się nie tylko wolnością ale i własną ziemią gospodarze mogli pracować na swoich działkach ziemi. Jednakże nadal majątek rycerski przeważał ogromnie pod względem posiadanej ziemi nad drobniutkimi gospodarstwami chłopskimi. Nadal też w majątku korzystano z siły roboczej mieszkańców wsi. Z tą różnicą ze teraz musiano za to płacić. 1919 r. - parcelacja majątku między mieszkańców wsi, którzy w tym celu założyli towarzystwo rolnicze "Eigene Scholle" (Własna rola). Resztę majątku wraz z pałacem i parkiem kupuje ostatni już właściciel, posiadacz majtku w Troszynie, hrabia Gerd Finck von Finckenstein.Hrabia był człowiekiem trzeźwo myślącym i nie miał zamiaru utrzymywać niedochodowego parku i pałacu, toteż przekazał je na rzecz państwa. Urządzono w nich szkolę rolniczą dla dziewcząt, działającą pod patronatem organizacji "Arbeitsdienst". 1991r. - zawiązanie się Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły - Pałacu; rozpoczęcie remontu budynku dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, dotacji rządu Kanady oraz dobrowolnemu opodatkowaniu się mieszkańców Zielina na rzecz odbudowy szkoły. 01.09.1992r. - 8-klasowa publiczna Szkoła Podstawowa jest gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego, z udziałem wojewody, parlamentarzystów oraz przedstawicieli Rządu RP

Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów Zielin Sellin pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie