Powrót

paradyż

Paradyż

Historia miejsca sięga odległych czasów średniowiecza. 29. 01.1230 roku rycerz Mikołaj Bronisz (herbu Wieniawa) podpisał akt darowizny, na mocy którego tereny przeszły w ręce opata cystersów i braci zakonnych z Lehnina (Brandenburgia). W roku 1234 poznański biskup Paweł polecił rozpoczęcie budowy nowej świątyni p. w. św. Marcina. Rok później wyrażono zgodę na założenie we wsi Gościchowo filii zakonnej. I tak na rok 1236 datuje się początek działalności klasztoru Wniebowzięcia NMP, który prowadziło wówczas 12 mnichów i opat. Wieś znana do tej pory jako Goscichowo otrzymała nazwę Paradius Matris Dei (Raj Matki Boskiej), z czego z czasem utworzona została nazwa polska- Paradyż. Tereny i włości należące do opactwa powiększały się w zawrotnym tempie. W roku 1534 w posiadaniu zakonu znajdował się znaczący majątek: około 21 wsi, co tworzyło powierzchnię 29482 ha i 4000 ha lasów. Dawało to opactwu spore dochody, co umożliwiało rozbudowę kościoła i klasztoru, a także utrzymanie tego. W roku.... miejsce zostało opuszczone przez braci cystersów. A w roku 1836 zapadła decyzja, że zabudowania klasztorne staną się siedzibą Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego, gdzie kształcić miałoby sie germanizatorów z terenów prowincji poznańskiej. Jednak plan ten nie został wykonany i ostatecznie utworzono tam ośrodek polskości, który zrzeszał mieszkańców tamtejszych terenów. Seminarium funkcjonowało do 31.03. 1926 roku. W latach 1922- 1939 działała w dawnych budynkach klasztornych średnia szkoła ogólnokształcąca. Potem, w maju 1939, otwarty został zakład kształcenia nauczycieli III Rzeszy, a pod koniec II wojny światowej pracowali tu specjaliści Luftwaffe. Opiekę nad przyklasztornym kościołem sprawował niemiecki kapelan. W 1945 r. Paradyz zajęły wojska radzieckie. Utworzyli oni z kościoła i budynków dawnego klasztora magazyny. 1947 rok to czas, w którym Paradyż należał do zgromadzenia Księży Salezjanów. Wówczas otwarto tu internat dla chłopców. Placówka nie działała jednak długo i dekretem z dnia 26.09.1952r. powołano Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchowego. Od 1961 całe Seminarium Duchowe z Gorzowa Wielkopolskiego przeniosło się do Paradyża. Wtedy rozpoczęto również prace remontowe, co upiększyło i poprawiło stan techniczny budynków pocysterskich. Dziś poklasztorny kompleks to oficjalna siedziba filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na swą architekturę, jest to także cel wycieczek krajowych i zagranicznych. Organizowane sa tu również spotkania artystów, polityków, naukowców i duchownych.

Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów Paradyż pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie