Powrót

wyszanowo wischen

Wyszanowo(Wischen)

W północno-zachodniej części wsi znajduje się dwór z XIX wieku, a przy nim niewielki ogród ozdobny z pierwszej połowy XIX wieku. W czasie okupacji w Wyszanowie był obóz dla jeńców wojennych. W XVI wieku dla lepszego zagospodarowania i aktywizacji wsi cystersi paradyscy sprowadzają kolonistów niemieckich, rzemieślników , rolników. Chłopom we wiosce nadają nowe prawa, tzw. niemieckie Mianują sołtysem Niemca. Dawny, powszechnie stosowany odrobek zamieniają na czynsz liczony w pieniądzach i zbożu. Nowa organizacja pracy na wsi sprzyja dalszej kolonizacji przez Niemców. W krótkim czasie koloniści niemieccy zdominowali i wyparli ludność rdzennie polską z Wyszanowa. W XVII wieku Wyszanowo, wieś leżąca w granicach państwa Polskiego była już tylko zamieszkała przez ludność niemiecką. Wzmiankują o tym źródła historyczne, zarówno niemieckie jak i polskie. W tej niemieckiej dominacji wieś dotrwała aż do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku. W 1796 roku dobra paradyskie przejął rząd pruski. Nastąpiła tzw. sekula-ryzacja ich dóbr. Część ziemi w Wyszanowie, którą dotąd dzierżawilichłopi, rząd pruski sprzedał na dogodnych warunkach, a z części ziemi powstał folwark, który obejmował około 500 ha ziemi ornej. W 1803 roku jako dzierżawca majątku wyszanowskiego występował niejaki Fuss, który był członkiem Międzyrzeckiego Towarzystwa Ekonomicznego. W XIX i XX wieku mieszkańcy Wyszanowa jako poddani króla pruskiego Fryderyka i później Wilhelma zostali zobowiązani do służby wojskowej i brali udział w wojnach jakie Prusy prowadziły w 1864 roku, w 1866 roku, w 1870 i 71 roku oraz w latach 1914 -18. Wielu mieszkańców Wyszanowa poległo. Po zakończeniu I wojny światowej mieszkańcy Wyszanowa pośrodku wsi wznieśli poległym pomnik, który został zniszczony w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. Po rozpętaniu lI wojny światowej 1939 roku przez Hitlera, z każdej rodziny w Wyszanowie dorośli mężczyźni zostali wcieleni do wojska i brali udział w wielu kampaniach wojennych prowadzonych przez Niemcy hitlerowskie. I znowu wielu z nich zginęło. Najwięcej poległo w Rosji. Aby uzupełnić w wiosce niedobór rąk do pracy skierowano na przymusowe roboty 12 jeńców francuskich i 3 Polaków, którzy przebywali do końca wojny. Folwark zlokalizowano w północno-zachodniej części wsi. Zlokalizowany jest tutaj dwór z XIX wieku, a przy nim niewielki ogród ozdobny z pierwszej połowy XIX wieku. W czasie okupacji w Wyszanowie był obóz dla jeńców wojennych. Wieś położona w urozmaiconym terenie leży na obszarze krajobrazu chronionego, na północ od niej znajduje się punkt widokowy. Właściciel mieszkał w okazałym budynku, podobnym do dworu. Ostatni właściciel nazywał się Ferster(Forster). W Wyszanowie do 1945 roku mieszkały rodziny m.in. Geislerów, Zeidlerów, Keiserów, Grzybów, Molików, Meyerów, Gieringów, Preussów, Frochlicków, Andersów, Lobe, Hauslerów, Feurichów, Schulzów, Ulbrichów Sperlingów. Dzisiaj mieszkają w różnych miejscowościach Niemiec. (na podst. Gazety Wysiedlonych z 1996-99 Heimataruss).

Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów Wyszanowo Wischen pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie