Powrót

grabno buchholz

Grabno(Buchholz)

Na terenie zespołu folwarcznego, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części wsi jest posadowiony dwór. Budynek dworski zajmuje północno-zachodni narożnik pierwotnego dziedzińca gospodarczego, fasadą zwrócony na wschód - ku dziedzińcowi gospodarczemu. Od zachodu, do dworu przylega niewielkie założenie parkowe o charakterze swobodnej kompozycji. Od strony wschodniej zachowała się brama wjazdowa na teren zespołu, obecnie nieprzejezdna. Wzdłuż terenu dawnego ogrodu i sadu rozciąga się aleja lipowa, łącząca pałac z drogą prowadzącą w kierunku Połęcka.Dokładna data budowy dworu nie jest znana. Jednakże można stwierdzić, iż jest to obiekt zróżnicowany architektonicznie i niejednorodny chronologicznie - prawdopodobnie wzniesiony w końcu XVIII wieku, w czasie kiedy wieś stanowiła dobra szlacheckie rodziny von. Winning. W końcu XIX wieku dokonano przebudowy dworu, zacierając częściowo jego pierwotną kompozycję architektoniczną. Po 1945 roku rozbudowano budynek w kierunku południowym i zachodnim.Jest to budynek dwukondygnacyjny, z niskim parterem i użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia, osadzony na kamiennych ławach fundamentowych. Murowane z cegły ceramicznej ściany obwodowe na zewnątrz są otynkowane. Dwór został założony na rzucie prostokąta o wymiarach 26,20 x 13 m, z czworobocznym ryzalitem od wschodu i półkolistym portykiem od strony zachodniej. W trakcie przebudowy obiektu, w końcu XIX wieku, główny korpus budowli zespolono łącznikiem z prostopadle położoną oficyną, tworząc skrzydło boczne. Zwarta bryła została rozczłonkowana poprzez dostawiony od północy łącznik i ryzalit. Wysoki dach mansardowy nakrywa korpus główny budynku dworskiego zaś ryzalit dach trzyspadowy. Portyk nakrywa stożkowy dach. Charakterystycznym elementem architektonicznym jest cylindryczna wieża z kręconymi schodami i dzwonowatym hełmem, umieszczona przy zachodniej części łącznika. Historyczna kompozycja elewacji dworu została po części zatarta w trakcie jego przebudowy i kolejnych modernizacji w latach powojennych. W elewacji frontowej - wschodniej umieszczony jest dwuosiowy prosty ryzalit. Elewacja ogrodowa - zachodnia zakomponowana została jako dziewięciosiowa, zaakcentowana na osi sześciokolumnowym portykiem. Elewacja południowa szczytowa jest trzyosiowa Z parterową dobudówką i tarasem. W partii dachu umieszczone są rzędy facjatek. Podziały wertykalne na elewacjach tworzą rytmicznie rozmieszczone otwory okienne i drzwiowe. W parterze okna zamknięte są odcinkowo, zaś na piętrze i w mansardzie prostokątnie. Podziały horyzontalne stanowią proste gzymsy. W elewacji frontowej zachowały się elementy pierwotnego detalu architektonicznego w postaci rozetkowych zworników. Skrzydło boczne, założone na planie wydłużonego prostokąta, ma formę parterowej przybudówki z użytkowym poddaszem, nakrytej wysokim dwuspadowym dachem. Pierwotny układ wnętrza dworu był dwutraktowy. Obecnie rozplanowanie pomieszczeń zostało w części przekształcone. Z historycznego wystroju zachowała się część stolarki drzwi, schodów komunikacyjnych oraz metalowe, kręcone schody w wieży.Od 2002 roku prywatne przedsiębiorstwo, w którego posiadaniu jest obiekt, prowadzi prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń dworu na pensjonat i hotel. Do tego czasu odrestaurowano elewacje budowli wraz z kolorystyką, wykonano nowe pokrycie dachu, izolację fundamentów, wymianę stolarki okien i drzwi. Obecnie trwa remont wnętrza budynku.

Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów Grabno Buchholz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie