Powrót

nowawies neudorf

Nowa Wieś(Neudorf)

Pałac i zabudowania zespołu folwarcznego, powstałe w 2. poł. XIX wieku i na początku XX wieku, usytuowane są na południowym skraju wsi. Od strony północy i zachodu pałac otacza park, a całość odgradza od budynków gospodarczych i zabudowań wsi kamienno-ceglany mur z dwoma bramami. Nowa Wieś (Neudorf) założona na planie owalnicowym, wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1300 roku w dokumencie donacyjnym dla klasztoru cystersów w Zemsku. Od 1444 roku należała do klasztoru w Bledzewie, dokąd konwent przeniósł się po zniszczeniu przez powódź budynków klasztornych w Zemsku. Miejscowość pozostawała własnością Klasztoru do czasu sekularyzacji dóbr opactwa bledzewskiego, czyli do 1835 roku. W dokumencie z 1888 roku informuje się o przejęciu przez Maxa Fussa dóbr we wsi Nowa Wieś z rąk poprzedniego właściciela, Roberta Fussa. Budowę pałacu przez przedstawiciela rodziny Fuss potwierdza ozdobna litera "F" umieszczona nad wejściem głównym do pałacu. Od 1949 roku w pałacu mieściły się biura, stołówka PGR oraz pomieszczenia handlowe i klub kultury dla mieszkańców wsi. W 2005 roku obiekt wraz z parkiem został sprzeny prywatnemu właścicielowi. Pałac w Nowej Wsi powstał w 4. ćw. XIX wieku. Budynek utrzymany jest w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, z dwoma ryzalitami od północy i południa, przy czym ten ostatni posiada na osi środkowej kolejny ryzalit, mieszczący reprezentacyjne wejście. Każda z partii ma inny układ wnętrza: część środkowa jest dwuipółtraktowa, z klatką schodową na skraju traktu północnego od strony wschodniej, a oba ryzality odpowiednio: północny - dwutraktowy i południowy - trzytraktowy z sienią w trakcie środkowym. Obiekt jest trzykondygnacyjny, zamknięty dachem dwuspadowym z lukarnami ujętymi w spływy wolutowe. Na bogate ukształtowanie elewacji składa się cały repertuar form architektonicznych, związany z przyjętym stylem historycznym. Naroża budynku ujmują boniowania, a całość wieńczy gzyms koronujący. Obramienia okien są w formie opasek przeciętych szerokimi taśmami-okuciami. Najbardziej ozdobnie potraktowane są szczyty ryzalitów, podzielone pilastrami toskańskimi z belkowaniem i zwieńczone półokrągłymi przyczółkami ze spływami wolutowymi oraz płycinami zdobionymi motywami roślinnymi. Na każdym ze szczytów umieszczono kute, metalowe sterczyny z chorągiewkami. Portal zdobią laskowania oraz ornamenty okuciowe i kaboszony. Zredukowane do fryzu i gzymsu belkowanie podpiera obramienie porte-fenetre klatki schodowej, z ornamentem roślinnym wypełniającym pole tympanonu nad prostokątnym otworem okna. W półokrągłym polu tympanonu umieszczono tarczę herbową ze stylizowaną literą F. Wnętrze zachowało swój oryginalny wystrój: sztukaterie w kilku salach na parterze, piętrze i klatce schodowej, stolarkę schodów i drzwi wewnętrznych. Obecnie pałac nie jest użytkowany, co może przyczynić się do jego degradacji.

Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów Nowa Wieś Neudorf pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie