Powrót

lubniewice

Lubniewice(Königswalde)

Lubniewice położone są na terenie ukształtowanym przez ostatni lodowiec, po którym pozostały w tym miejscu rynny jeziorne. Na niewielkim obszarze między jeziorami Lubiąż (Lubniewickim) na północy i Krajnik na południu założono osadę, która już w średniowieczu określana była nazwą "oppidum". Lubniewice leżą na trasie z Gorzowa do Sulęcina, na południowo-wschodnim skraju zwartego kompleksu leśnego Pojezierza Lubuskiego. Historyczna zabudowa miasta skoncentrowana jest wzdłuż dwóch równoległych ulic, przebiegających na osi SW-NE. W jej północno-wschodniej części, na południowym brzegu jeziora Lubiąż znajduje się założenie pałacowo-parkowe. Budowla tzw. "Starego Zamku" usytuowana zastała wzdłuż ulicy, na wyniesieniu, otoczonym od ulicy kamiennym murem. Teren na północ od budynku do linii brzegowej jeziora zajmuje park krajobrazowy, który założono w początku XIX wieku na łagodnym stoku opadającym do jeziora. Na rzeczce Lubnia, łączącej jeziora Lubiąż i Krajnik, a płynącej przez park, istniał kamienny mostek, z którego do dziś zachowały się jedynie przęsła na obu brzegach. Lubniewice od wczesnego średniowiecza zasiedlone przez ludność słowiańską, wchodziły w skład kasztelani międzyrzeckiej. Pierwsza wzmianka o "Lubnewiz" pojawiła się w 1287 roku w dokumencie księcia Przemysława II. Po przejęciu kasztelanii przez Brandenburczyków w 1296 roku weszła w skład Ziemi Torzymskiej. Z czasem wykształciła się niemiecko-języczna nazwa, określająca to miejsce jako "królewski las" - Königswalde. W 1336 roku miasteczko stanowiło uposażenie wójta Ośna - Jana de Sunnewald, a następnie od 1352 roku kolejnego - Henslina von Waldow. Odtąd przez sześć wieków, aż po rok 1945 Lubniewice pozostawały w posiadaniu rodu von Waldow, których włości obejmowały całą północno-wschodnią część ziemi torzymskiej. Od końca XVII wieku do 1738 roku majątek lubniewicki oddany był w dzierżawę, najpierw arianinowi Achacemu Taszyckiemu, a następnie spokrewnionemu z von Waldowami baronowi Fryderykowi von Schmettau. Rodzina von Waldow w 1772 roku sprzedała swoje ziemie w dolinie Warty wraz z Rudnicą i częścią Kołczyna von Reitzensteinom. W 1795 roku Ernestina von Waldow poślubiła Carla Ernesta von Reitzenstein. Ich dzieci od ok. 1820 roku używali nazwiska von Waldow und Reitzenstein, mieszkając w Lubniewicach do 1945 roku Już w XIV wieku w Lubniewicach istniał zamek, wymieniany jako siedziba właściciela miasta - rodziny von Waldow. XVI-wieczne źródła mówią o dwóch dworach: "Czerwonym" i "Białym". Tzw. "Stary Zamek" powstał w 1812 roku na miejscu "Czerwonego Dworu" i nosił cechy stylu klasycystycznego. Założycielem rezydencji oraz przylegającego parku był Adolf Friedrich IV von Waldow. W XIX wieku pałac należał do przedstawicieli połączonych rodzin von Waldow i von Reitzenstein. Karl Friedrich Ernst Edward von Waldow und Reitzenstein przekształcił w 1865 roku majątek w ordynację (majorat). Jego następca, po częściowych zniszczeniach z 1846 roku, rozbudował klasycystyczny pałac w 2. poł. XIX wieku o nową wschodnią część, dodając reprezentacyjną, monumentalną fasadę, w której odtąd mieściło się główne wejście do budynku. ,,Stary Zamek" jest budowlą posadowioną na kamienno-ceglanych fundamentach, o ścianach ceglanych, założoną na planie wydłużonego prostokąta, nakrytą dachem naczółkowym. Elewacje długie: północna i południowa są symetryczne, dziewięcioosiowe, z trójosiowym pseudo ryzalitem w centrum, w którym od strony parku umieszczono wejście do sali balowej. W trzyosiowej elewacji południowo-zachodniej znajduje się wejście gospodarcze. Brama wjazdowa od wschodu prowadzi do głównego wejścia, które umieszczono w dobudowanym klasycyzującym szczycie. Jego pięcioosiowa fasada jest wyróżniona płytkim, trzykondygnacyjnym ryzalitem, poprzedzonym kolumnowym gankiem, zwieńczonym konchą balkonową na drugiej kondygnacji. Ściany boczne ryzalitu na parterze, z ośmiopolowymi oknami są boniowane, natomiast na dwóch wyższych kondygnacjach zdobią pary pilastrów kolumnowych, otaczających otwory okienne. Wnętrze pałacu rozplanowano w układzie dwutraktowym z dwiema klatkami schodowymi w narożnikach północno-wschodnim i południowo-zachodnim. Pomieszczenia reprezentacyjne znajdują się od strony parku. Po roku 1945 budynek pełnił rolę szkoły, a następnie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjne-go, którego adaptacja w latach 60. XX wieku spowodowała wprowadzenie licznych zmian wewnątrz budynku: m.in. wydzielenie nowych pomieszczeń sypialnych i wytyczenie nowego korytarza na osi długiej. W wyniku tych prac pałac zatracił część swoich pierwotnych cech. Przez wiele lat pozostawał w dzierżawie, nieużytkowany i nieremontowany, stopniowo niszczał. Nowy właściciel - "Centrum Zamek" rozpoczął remont, który objął wymianę pokrycia dachowego i remont części elewacji. Obecnie prace remontowe są wstrzymane.

Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Lubniewice Königswalde pałac dwór nowa marchia gorzów

Pokaż widok na większej mapie