Powrót

jarnatów arensdorf

Jarnatów(Arensdorf) gm. Lubniewice, pow. sulęciński

Miejscowość położona jest na terenie polodowcowym, w otoczeniu wzgórz morenowych i jezior rynnowych, ok. 5 km na wschód od gminnego miasteczka Lubniewice. Wieś ma kształt regularnej owalnicy, zorientowanej na osi północ-południe. W północno-zachodniej części Jarnatowa znajduje się założenie folwarczne z pałacem i parkiem. Dziedziniec z zabudową gospodarczą mieści się w południowo-zachodniej części założenia, który od wschodu zamyka pałac, oddalony od drogi wiejskiej ok. 100 m. Rozległy park otacza pałac od strony północnej i wschodniej. Park tworzą głównie drzewa liściaste: klon, akacja, kasztanowiec, dąb, wiąz, uzupełnione cisami, świerkami i daglezją. Zachowały się również liczne aleje: lipowa, klonowa, grabowa i głogowa. Wieś założyli śląscy koloniści w połowie XIII wieku. Od 1352 roku władali Jarnatowem von Waldowowie z Lubniewic, których majątek obejmował dużą część Ziemi Torzymskiej. Źródła pisane z 1421 roku wymieniają Małgorzatę Zymutz, jako właścicielkę 1/3 Jarnatowa, ale już od 1500 roku całość należy do rodu von Waldow. Ostatnim z rodu, osiadłym w Jarnatowie, był Kacper Adam von Waldow, fundator kościoła. W 1731 roku majątek przeszedł na własność Karola Zygmunta Kalckreutha, którego syn sprzedał włości rodzinie Gemmingen w 1751 roku. Do XX wieku właściciele zmieniali się jeszcze kilkakrotnie. W 1910 roku osiadł tu Teodor Bottinger, a jeden z jego synów gospodarował w Jarnatowie do 1945 roku. W tym czasie majątek został unowocześniony - założono gorzelnię, mleczarnię, turbinę elektryczną i krochmalnię, ponadto gospodarze wyspecjalizowali się w hodowli bydła, koni i trzody. O siedzibie szlacheckiej wspominają źródła z początku XVIII wieku, mógł to być budynek, stanowiący główny korpus dzisiejszego pałacu, usytuowany na osi północ-południe, równoległy do ulicy. W latach 20. XX wieku rodzina Bottinger dokonała znacznych zmian w budowli - w wyniku przebudowy wzbogacono bryłę o ryzalit, wieżę, oranżerię i wystawki w dachu oraz wzniesiono skrzydło północno-zachodnie, nadając całości formę rezydencji o cechach renesansowych i romantycznych. XVIII-wieczny budynek posadowiony został na kamiennych ławach fundamentowych, natomiast XX-wieczne skrzydło i oranżeri na ceglanych. Fasada wschodnia, dziewięcioosiowa posiada centralny ryzalit z przedrukiem i rozległymi schodami, natomiast narożniki flankowane są siedmioboczną oranżerią od południa i kolistą wieżą od północy. Elewacja północno-zachodnia ze skrzydłem, ośmioosiowa z parterowym ryzalitem o zaokrąglonej linii i zadaszonym tarasem, wspartym na kolumnach w porządku doryckim. W południowej elewacji skrzydła umieszczono sześcioboczną klatkę schodową, nakrytą dachem ostrosłupowym. W elewacjach pałacowych widoczne są cechy neorenesansowe oraz szczególnie - w skrzydle północno-zachodnim i oranżerii - modernistyczne. Pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z mieszkalnym poddaszem. Skrzydło północno-zachodnie funkcjonalnie i architektonicznie zespolono z korpusem głównym. Rozczłonkowaną bryłę nakrywają dwa połączone dachy czterospadowe, w których rozmieszczono liczne wystawki z daszkami dwuspadowymi i lukarny. W okresie powojennym pałac należał początkowo do PGR, od lat 60. wykonano remont, związany z adaptacją obiektu na ośrodek kolonijny. Wymieniono wówczas pokrycie dachowe na blachę ocynkowaną, wprowadzono dodatkowe ścianki działowe i przystosowano poddasze w całości na cele mieszkalne. W 1981 roku rozpoczęto adaptację na ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. W oparciu o projekt techniczny wymieniono ponownie pokrycie dachu na blachę miedzianą, wstawiono część nowej stolarki okiennej i przemurowano część ścian. Prace te przerwano w 1983 roku. Kolejny, prywatny właściciel rozpoczął dalsze prace remontowe, które trwają do dziś.

Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Jarnatów Arensdorf pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie